Art Gallery

Group Projects

Pencil Sketches

-Rishabh Bharadwaj (2020)

-Aviral Padlia (2022)

-Bhavesh Suthar (2023)

-Manasvi Sharma (2024)

-Chanchal Jangid (2025)

-Ashok Suthar (2025)

-Mahaveer Soni (2026)

-Kriti Vyas (2026)

Paintings

-Bhavya Narang (2021)

-Tanya Singhal (2021)

-Pragya Vaishnav (2022)

-Sakshi Vashishtha (2024)

-Harshita Leela (2025)

-Shatakshi Choudhary (2024)

-Saumya Kushwaha (2025)

-Jatin Saini (2026)

-Mahaveer Soni (2026)

Colour Pencil Sketches

-Aviral Padlia (2022)

-Chanchal Jangid (2025)

-Mahaveer Soni (2026)

Oil Pastel Art

-Aviral Padlia (2022)

-Sakshi Vashishtha (2024)

-Harshita Leela (2025)

Miniature Paintings

-Harshita Leela (2025)

-Mahaveer Soni (2026)

Stippling Art

-Harshita Leela (2025)

-Chanchal Jangid (2025)

Digital Art

-Aviral Padlia (2022)

-Amaan Khan (2023)

-Manasvi Sharma (2024)

-Mahaveer Soni (2026)

Mandala Art

-Tanya Singhal (2021)

-Tanureet Kour (2024)

-Megha Lakhawat (2024)

Calligraphy

-Manika (2021)

-Tanya Singhal (2021)