Team

Faculty

Dr. Jayashri Vajpai (Dean, FoEA)

Convener

Members

Divya Koli

+91 6367525443

Hardik Daga

+91 9588909607

Harshita Leela

+91 8824118885

Hemendra Singh Bhati

+91 8302575720

Lakshesh Dave

+91 6378801493

Mohit Punar

+91 9828796399

Mohd. Sarosh Ansari

+91 8306206889

Murlidhar Sikhwal

+91 7878625479

Nikhil Goyal

+91 9461853148

Pankaj Jangir

+91 8955401664

Sudhanshu Kumar

+91 8726242517